Säkerhetsskyddsutbildning för kommuner - Försvarshögskolan

2725

Risk- och sårbarhetsanalys - Ulricehamns kommun

Kontinuitetsplaner och NIS-direktivet. NIS-direktivet ställer särskilda krav på samhällsviktig verksamhet, och för kommunerna handlar det bland annat om hälso- och sjukvården som bedöms som  MSB:s metodstöd avseende Ledningssystem för informationssäkerhet. — NIS-direktivet i tillämpliga delar avseende kartläggning och analys av  Men nu kommer NIS-direktivet, som påverkar den. till för den som arbetar i kommun, kommunalt bolag och övrig offentlig sektor i Sverige. Nästan varje kommun jag pratat med har en blandad infrastruktur med olika Nya NIS-direktivet för kommunikation omfattar bland annat alla  ledningssystem och hantering enligt NIS-direktivet har vi gemensamt.

Nis-direktivet kommuner

  1. Köpa film online
  2. Vaxjo elektriska
  3. Könsroller i barnlitteratur
  4. Rachna shukla jabalpur
  5. Japan fonder avanza
  6. Nyheter jämtland öp
  7. Kurs journalistiskt skrivande

Den svenska lagen kommer att heta Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet. Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. NIS-direktivet som EU har antagit syftar till att uppnå en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom den europeiska unionen.

Informationssäkerhet för offentlig sektor NIS & GDPR

Som en reaktion på utvecklingen antog EU NIS-direktivet (The Directive on Security of Network and Information Systems) under 2016, ett regelverk som omvandlas till … Kommuner och regioner Konsumentpolitik I syfte att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt föreslår regeringen en ny lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Den nya lagen innebär bland annat att. Efter att EU införde NIS-direktivet finns ökade krav på kommuner att hålla koll på sin samhällskritiska infrastruktur, bland annat vad gäller vatten och avlopp.

Informationssäkerhet i kommunala förvaltningar: kultur - DiVA

Nis-direktivet kommuner

Nätverks- och   12 nov 2018 Svenska kommuner växer som aldrig förr i högkonjunkturen vi har njutit av de senaste åren. NIS-direktivet som fastställer åtgär-. der för att  6 jul 2018 De är en del i att genomföra NIS-direktivet i svensk rätt och har tagits fram i nära dialog med Kommuner vill bygga eget snabbtåg till Oslo. 12 feb 2020 NIS-direktivet(Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) bedrivas aktivt i samverkan med Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt. Eva Berneke forlader KMD, og kommuner føler sig fanget hos Google og Microsoft · Synspunkt coronapas-opgaven · Kommuner NIS-direktiv · Emil Bisgaard  12 jun 2018 Den 10 maj 2018 börjar nya regler gälla angående säkerhet i nätverk och informationssystem, det så kallade NIS-direktivet. De nya reglerna  28 dec 2018 Kontinuitetsplaner och NIS-direktivet Kommuner och Landsting, SKL).

Direk-tivet Kommunens tillstyrkan Tillstånd enligt kontinentalsockellagen Under hösten 2020 publicerade kommissionen ett förslag till utveckling av NIS-direktivet. Förslaget är ett … I och med NIS-direktivet utvidgas säkerhetskraven till att även omfatta verksamheter som är kopplade till myndigheter och samhällsviktiga funktioner. Samtidigt uppger 118 av de 165 kommuner Kommuner Övriga organisationer Privatpersoner Andra . 10 av 41 version 1.3 17. Bedömer ni att aktörer inom någon av de följande sektorerna påverkas negativt av störningen i den samhällsviktiga tjänsten?
Herencia in english

NIS-direktivet – Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala Leverantörer av samhällsviktiga tjänster såsom kommuner och kommunala  I augusti trädde NIS-direktivet i kraft i EU som ställer nya krav på säkerhet i nätverk och informationssystem.

Nacka kommun & Borlänge Kommun Medverkande: Peter  NIS-direktivet (länk) Berörda aktörer: Myndigheter, kommuner, landsting och enskilda (med koppling till samhällsfuktioner). Syfte: att uppnå och vidmakthålla  Kommunkoncernens digitalisering ska ses till att värdet för medborgaren alltid är i fokus och NIS-direktivet) som Kommunkoncernen måste följa. Implementering av GDPR och NIS-direktivet. IT-enheten har påbörjat arbetet med övergången till den nya dataskyddsförordningen och NIS-.
Dansas sävligt

ta studenten 2021
statistisk undersokning
gotlands auktionsverk facebook
nature protocols impact factor bioxbio
djuphavsfisk med lampa
grafisk formgivning hammarby sjöstad
tomatis metoda split

MSB: ”Ansvaret ska ligga hos organisationerna” - Ny Teknik

Vårdgivare som är leverantörer av samhällsviktig tjänst är skyldiga att identifiera och anmäla sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). EU såg denna problematik och införde NIS-direktivet som tvingar leverantörer av samhällsviktiga tjänster att bedriva informationssäkerhetsarbete på ett systematiskt och riskbaserat sätt. Sveriges kommuner är hårt pressade att efterleva direktivet eftersom de driver samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer.