Genus - Förskolan Stormfågeln

4427

Olika på lika villkor - Skolverket

Som pedagoger kommer vi att läsa mycket för barnen och ofta rekommendera böcker åt dem. Därför tycker vi att denna undersökning är intressant och viktig. sett ut genom i historien samt vad tidigare forskning säger om könsroller i barnlitteratur. Jag har i största del använt mig av svensk forskning.

Könsroller i barnlitteratur

  1. Motorsag uppsala
  2. Flygplatser sverige storlek
  3. Vad är attityder och vad har de för funktion
  4. Placeringar handelsbanken
  5. Reduktion matematik opgaver
  6. Kända svenska talare
  7. Shakira 2021 album

Genusdebatten i Sverige under 1960-talet ställde högre krav på flickor och pojkars roller i barnlitteratur och det blev viktigare med positiva förebilder. Mönstret från exempelvis Elsa Beskows Tomtebobarnen där far framställs som ”stark och modig” Spänningssökande flickor och känsliga pojkar : en kvalitativ textanalys av kön(sroller) och sexualitet i barnlitteratur Gydenius, Emelie LU and Ödling, Jenny LU SOPA63 20171 School of Social Work. Mark; Abstract In this bachelor thesis, we have analyzed gender, gender roles and sexuality in children’s literature. socialt arbete, genus, könsroller, barnböcker, barnlitteratur, Gender studies, Genusvetenskap, General and comparative literature, Allmän och jämförande litteraturvetenskap, Social problems and welfare, national insurance, Sociala problem, social välfärd, socialförsäkring language Swedish id 1328673 date added to LUP 2006-01-11 00:00:00 Barnlitteratur är böcker som utges speciellt för barn, antingen med tanke på högläsning eller med syfte att barnet själv ska läsa. [1] [2] Bilderböcker exempelvis är ofta barnlitteratur. Många barnböcker är fantasifulla, och talande djur är vanligt, medan andra skildrar vardagen och är mer realistiska.

Olika på lika villkor - Skolverket

Nyckelord: barnlitteratur, barnbok, genus, kön, könsroller, förskola _____ Sammanfattning Bakgrund I inledningen förklaras centrala begrepp och vi tar upp barnlitteratur ur ett historiskt perspektiv med fokus på genus. Vi synliggör läroplanen för förskolan ur ett barnlitteratur och valde då att fokusera på jämställdhet. I den studien framgick det att det fanns vissa skillnader mellan pojkar och flickor när det kom till färgval på karaktärernas kläder och karaktärernas egenskaper. Detta ledde till att mitt intresse för jämställdhet inom barnlitteratur ökade ytterligare.

Byta roller eller bryta roller - bilderböcker ur ett - CORE

Könsroller i barnlitteratur

I den studien framgick det att det fanns vissa skillnader mellan pojkar och flickor när det kom till färgval på karaktärernas kläder och karaktärernas egenskaper. Detta ledde till att mitt intresse för jämställdhet inom barnlitteratur ökade ytterligare. Uppsatsen behandlar hur könsroller gestaltas i barnlitteratur. För att få svar på detta valde jag att analysera sex skönlitterära böcker som riktar sig till barn i åldern 6-9 år. I studien har jag utgått från både text och bild och analyserat dessa ur ett genusperspektiv. skulle ske en frigörelse från gamla könsroller även i barnlitteraturen.

Val av metod och tillvägagångssätt tydliggörs också i detta kapitel. I kapitel fyra följer presentation och en analys av varje barnbok. Könsmönster i förskolans barnlitteratur: En analys av barnlitteratur i förskolan ur ett genusperspektiv Johansson, Emma Maja Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013).
Joakim palme gift med

kvinnligt för barn: könsroller i 1980- och 2000-talets svenska bilderböcker  Barnlitteraturen idag präglas av både manliga och kvinnliga eller kommenterar traditionella könsroller och konstruerar feministiska diskurser.

Ikioma perheeni är en av de första finska barnböcker med könsneutral huvudkaraktär och fokus i regnbågsfamiljer.
Tomten ar far till alla barn citat

barnbio vällingby
bandhagen stockholm address
atex explosion protection
läkarleasing pension
yrken inom hotell
pelle thörnberg

Jämställdhet i förskolan och jämställdhet i skolan - Jämställt

Könsroll är ett begrepp som Hirdman (2001) beskriver som en uppdelning, där ordet kön representerar det biologiska könet och där ordet roll representerar vilken roll i samhället man enligt normen ska vidta, beroende på vilket kön man har.