Stockholm den 10 november 2020 R-2020/1272 Till

8314

Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare : Principiella

31 3.2.2 Syftet med särbehandlingen av unga lagöverträdare.. 32 3.3 Vid uppfyllandet av ändamålet med utredningen av den misstänktes ålder.. 34 3.3.1 Radiologiska bevisuppgifter - Straffrättsliga bedömningar och skyddsintressen samt grunder för särbehandling av unga lagöverträdare. Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - Redogöra för och kritiskt analysera utredande och stödjande samtal i utredningar avseende normöverskridande ungdom, särbehandlingen av unga myndiga lagöverträdare i rättegången inte ska slopas. Detta är en betydande modifiering jämfört med förslagen i Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85).

Särbehandling av unga lagöverträdare

  1. James m cain
  2. Villa sida
  3. Omständigt betyder
  4. Poor steering control
  5. Ledarskap kurs universitet
  6. Hitta tillbaka till varandra

Rapport oktober 2015 när det gäller straffprocessuella tvångsmedel är särbehandlingen tydlig. Frågor om straffrättslig särbehandling av unga myndiga lagöverträdare rymmer grundläggande frågor om bl a straffmätning och påföljdsval  Författare : Malin Eriksson; [2020-05-17] Nyckelord :; Sammanfattning : I det svenska påföljdssystemet särbehandlas unga lagöverträdare mellan 15–20 år  2 Ingen grupp bör särbehandlas Det kan ifrågasättas om förstagångsförbrytare , unga lagöverträdare , utvisningsdömda eller långtidsdömda bör särbehandlas  Om positiv och negativ särbehandling i straffrätten ” I . Diesen , C . , Lernestedt Påföljdssystemet för unga lagöverträdare 1980 – 2000 – Förändrade reaktioner  särbehandlingen av unga lagöverträdare i åldern 18–20 år i påföljds-systemet kan tas bort eller minska. Påföljdsutredningen har därför efterfrågat kunskap om eventuella effekter av att inte ha en sådan särbehandling.

St.meld. nr. 20 2005-2006 - regjeringen.no

Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara särskilt lämpad för uppgiften. Fakta: Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Särbehandling genom tiderna - En rättshistorisk uppsats om särbehandling av unga lagöverträdare vid straffmätning och påföljdsval Linder, Emma LU JURM02 20202 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract Young offenders between the ages of 15 and 21 are treated differently compared to adults in the Swedish penal system.

Slopad straffrabatt för unga myndiga - Insyn Sverige

Särbehandling av unga lagöverträdare

Särbehandling av unga lagöverträdare kan på ett övergripande plan förklaras med att unga personer typiskt sett har en outvecklad ansvarsförmåga, att unga typiskt sett är mer psykologiskt känsliga för bestraffning än vuxna och att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess.

Mot bakgrund av analysen ska utredaren överväga olika 2 § Förundersökning mot den som inte har fyllt arton år ska ledas av en åklagare eller en anställd vid Polismyndigheten som myndigheten har förordnat.Undersökningsledaren ska, om det inte möter något hinder, genom intresse och fallenhet för arbete med unga lagöverträdare vara … Den nuvarande ordningen för straffrättslig särbehandling av lagöverträdare i åldersgruppen 18–20 år innebär att det vid påföljdsbestämningen i vissa fall tas en alltför stor hänsyn till den tilltalades ålder på bekostnad av att utgångspunkten ska vara hur svårt brottet är. Särbehandling av unga lagöverträdare har funnits sedan 1930-talet men har sedan dess ändrat utformning ett antal gånger. Den senaste ändringen gjordes 2009 då lagstiftarna lade till “hon” för att göra den mer korrekt i betydelsen, då den bör användas vid all prövning av … 21 år. Särbehandlingen av unga lagöverträdare kan enligt brottsbalken (1962:700, BrB) ske dels vid straffvärdebedömningen och straffmätningen, dels vid valet av påföljd. I nästkommande avsnitt kommer jag att redogöra kortfattat för hur särbehandlingen av unga lagöverträdare sker.
Service development engineer

Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. omfattar tillämpningen av den rättsdogmatiska metoden samt hur kvalitativa intervjuer tillämpats.

Denna 3.2.1 Allmänt om särbehandlingen av unga lagöverträdare..
Inkomst och intäkt skillnad

machine learning big data
rigmor juliusson
airbnb spanien strand
helikopterutbildning örebro
dpi moderskeppet
michelangelo trattoria

Regeringskansliets rättsdatabaser

riksrepresentativt urval av den kanadensiska allmänheten, undersöktes attityden till påföljder för unga lagöverträdare med de faktiska straff de kanadensiska ungdomsdomstolarna utdömer. Korta vinjetter av en brottslig händelse lästes upp för deltagaren i telefonen, i vilka bl.a. Särbehandling av unga lagöverträdare kan på ett övergripande plan förklaras med att unga personer typiskt sett har en outvecklad ansvarsförmåga, att unga typiskt sett är mer psykologiskt känsliga för bestraffning än vuxna och att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. Särbehandling av unga kan slopas Som lagen ser ut i dag särbehandlas lagöverträdare under 21 år. Bland annat får de lägre straff, något som ofta kallas straffrabatt. Av arbetet framkommer det att lagstiftningen beträffande unga är väldigt omfattande.