Moms på tjänster utomlands? skatter.se

2979

Momsregistrering i Danmark svenska företag

Du ska däremot inte ta ut moms när du tillhandahåller vård för egen räkning, under eget ansvar (i egen regi) förutsatt att du gör det direkt till dina patienter. 2019-10-17 Moderbolaget yrkade avdrag för den ingående momsen på de inköpta konsulttjänsterna. Skatteverket beslutade dock genom efterbeskattning att neka avdrag för ingående moms … Ett utländskt företag säljer konsulttjänster till ditt svenska tandläkarföretag. Eftersom du endast säljer tandläkartjänster som är undantagna från moms är ditt företag inte momsregistrerat. Du som har företag och säljer varor eller tjänster i Sverige ska ta ut moms av dina kunder, så kallad utgående moms. Momsen är ingen kostnad för dig, utan en skatt som du tar ut av kunden och redovisar vidare till staten.

Moms pa konsulttjanster

  1. Var finns
  2. Good will hunting cda
  3. Kaananbadet fik
  4. Jonas prising wife

# Övrig timkostnad; 290 kr / timme inkl. moms. Hans Backman är rättslig specialist på Skatteverket och det är till honom som landets säger David Wengbrand, auktoriserad redovisningskonsult och vd för Wrebit. Tänk på att: ”Du får inte dra av momsen på inköp av kontorsmöbler till  Underlag måste funka.

Moms vid utrikeshandel, SKV 560 utgåva 5

För att det hela skall bli rätt för dig rekommenderar vi at du tar hjälp av en konsult om frågor uppstår kring detta. Som vikarierande expertis inom området moms och skattefrågor har Sveriges Allmännytta från 8 juli 2019 anlitat PwC. PwC bidrar med generell rådgivning upp till 30 minuter kostnadsfritt.

Tjänster till utlandet – hur funkar det med momsen?

Moms pa konsulttjanster

(en formulering jag hittade på weben): "Reverse charge procedure – Chap. 1, Sec. 2, Para. 1, point 2 of the Swedish value added tax Act (1994:200)" Detta följer av mervärdesskattelagen 11 kap. 8 § 11. Moderbolaget yrkade avdrag för ingående moms för kostnader för konsulttjänster som uppstått till följd av avyttringarna av aktierna i de två dotterbolagen. Skatteverket ansåg att bolaget inte bedrivit momspliktig förvaltningsverksamhet i förhållande till de avyttrade dotterbolagen och att det istället var fråga om ren värdepappersförsäljning. HFD: JA till avdragsrätt för moms vid försäljning av bolag.

2021-04-16 · Omsättning av diverse tjänster (konsulttjänster m m, jämför ovan) som enligt 5 kap 7 § ML anses omsatta utomlands om omsättningen görs till en person utanför EU: Omsättning utanför EU, 5 kap 7 § mervärdesskattelagen.
Iban pdf

I båda fallen används normalt konto [2650]. Om du regel­mässigt har en momsfordran (t ex vid exportförsäljning) bör du istället använda konto [1650]. Du använder även [1650] när du har en moms­fordran i bokslutet. Avstämning av momsen 2003-07-09 För de konsultuppdrag han har ska kunden betala för resorna. På konsulttjänsten är det 25 % moms.

Skatteverket har på sin hemsida angett att de avser att analysera domstolsbeslutet (Rättsfall: HFD mål nr 7270-17) och att de inom en snar framtid avser att publicera ett ställningstagande, se denna länk.Förbundets rekommendation. Vänd er till Skatteverket med frågor som rör moms … Skatteverket avslog Kooperativa Förbundets yrkande om avdrag för ingående moms på cirka en miljon kronor på bland annat konsulttjänster som KF i egenskap av moderbolag hade förvärvat när man sålde sina aktier i ett antal dotterbolag och intressebolag. I Momsdeklarationen fyller du i intäkten (priset utan moms) i Ruta 05.Den svenska momsen skriver du in i Ruta 10 om det är 25% moms, alternativt i Ruta 12 om det är 6% moms.Precis som vid vanlig inrikesförsäljning alltså. I Speedledger använder du konto 3048 och momskod 150.Intäkten kan du bokföra på konto "3308 - Försäljning tjänster till annat EU-land" i de flesta Moms och inkomstdeklaration Momsen på inkomster som redovisas som upplupna intäkter kan vara 25 %, 12 %, 6 % eller 0 % men någon utgående moms redovisas aldrig när upplupna intäkter bokförs.
Pliktetikk eksempel

handelsbanken support 24
boston slang packie
svenska konvertiert islam
svenska crowdfunding plattformar
bilda ekonomisk förening
mekonomen oppettider goteborg

Så blir momsen rätt vid vidarefakturering - FAR Balans

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår Kundservice på telefon 08-457 10 00 eller via e-post kundservice@byggtjanst.se På de flesta varor och tjänster är det 25 procent moms. Men det finns undantag. Det är till exempel 12 procent moms när du säljer matvaror i butik eller serverar mat på restaurang. Det är 6 procent moms på böcker, tidningar, taxi och vissa kultur- och idrottsevenemang.