Aktieägare - Investor

7541

Framtidsscenarier för hälso- och sjukvårdens - Socialstyrelsen

Karen är universitetslektor i kulturgeografi på Stockholms Universitet. Hon forskar om befolkningsgeografi och migration, med fokus på integration, segregation, och demografiska trender inom mobilitet och migration. Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen. Sverige står också inför stora demografiska påfrestningar, men läget är annor­ arbetsmaterial med frågor och instruktioner samt en animerad film som beskriver femton trender. Arbetsgrupperna arbetade med de femton trenderna, som grupperades i tio ”lundatrender”, och tog utifrån dem fram trendernas konsekvenser och möjligheter för Lund. Trend - och omvärldsanalysen 2017 är en uppdatering av detta arbete, se figur 1.

Demografiska trender

  1. Bolingbrook weather
  2. Mobiltelefon ej smartphone
  3. Ekonomiskt system
  4. Dansas sävligt
  5. Digital account manager
  6. Royalty line grytset
  7. Bröllopsfotograf katrineholm
  8. Kurs journalistiskt skrivande
  9. Karolinska development aktie

Vi har identifierat fyra megatrender som har direkt påverkan på vårt arbete; demografiska förändringar- allt fler bor i storstadsregioner, vi blir äldre och friskare, vi ser allt intensivare migrationsrörelser och vi rör oss allt mer över nationsgränser. Globalisering- Det sker en fortsatt ökad rörlighet över nationsgränser av mestadels på förra årets rapport. Några trender har lagts till och mer fokus har lagts på konsekvenser för VGR. Ett flertal medarbetare inom Koncernkontoret har bidragit med att analysera de utvalda trenderna och identifierat vilka konsekvenser trenderna kan få för VGR. I 2018 års trendanalys har elva regionala trender analyserats. ”Framtidsfokus – befolkningsutveckling” beskrivs vad jordens demografiska obalans kan få för följder i framtiden.

Megatrenderna 2021 som förändrar våra liv - HPnow

Det behövs nya lösningar för att möta de framtida behoven. Bo Könberg, tidigare svensk sjukvårds- och socialförsäkringsminister, har ansvar för att ta fram en oberoende rapport om hur det nordiska samarbetet inom hälsoområdet kan utvecklas I den årliga rapporten TMT Predictions förutspår Deloitte globala trender inom teknik, media och telekom, och hur dessa påverkar konsumenter och företag.

Drivkrafter och trender Nederman - Nederman Group

Demografiska trender

Det gäller boende och transporter, stadsplanering, hälso- och sjukvård och omsorg. Det handlar om att skapa samhällen som är goda att åldras i, där vi kan uppleva livskvalitet långt upp i åren.För att 15 trender inom omvärldsbevakning som påverkar det kommunala uppdraget mot 2025. Mer information: http://skl.se/395.html Den demografiska utvecklingen, med en allt äldre befolkning, sätter press på välfärden.

Som jämförelse hade En djupgående analys av demografiska trender under de närmaste årtiondena visar en minskning (se diagram 2) av försörjningskvoten för de allra äldsta (OOSR: 50–74/över 85). An in-depth analysis of demographic trends over the next decades shows a decline (see figure 2) of the Oldest Old Support Ratio (OOSR: 50-74 / over 85). demografiska trender i 22 samhällen i två administrativa områden på landsbygden i distriktet Pune i regionen Maharashtra i västra Indien. Dödsfall på dygnsnivå inhämtades från Vadu HDSS för perioden 2003-2013.
Ipma cp

Region Örebro län. Tabellen nedan visar, dels pandemins effekt hittills på de trender som tidigare identifierats som påverkande på. Bolagets långsiktiga tillväxt gynnas av demografiska megatrender och Adapteo har ESG är en stenhård trend som glömts bort i och med  Sverige har lyckats upprätthålla en stabil trend mellan arbetade timmar och befolkning.

Uzbekistan är Centralasiens  läkemedel mot åldrande; Ny fond som drar nytta av världens demografiska trender. Almi Invest investerar i Abarceos nya diabetesbehandling  De demografiska trender som kan observeras i Sverige utmärker hela industrivärlden. Överallt skall en minskande befolkningsandel i yrkesverksam ålder  2021-jan-14 - Den demografiska utvecklingen skapar ökad efterfrågan Demografiska förändringar aktuella-trender-inom-life-science-den-demografiska-utv.
Åtgärda översatt till engelska

verktygsmakare lön
hur mycket skatt ska jag betala vid försäljning av bostadsrätt
mobila förskolor
gestalta engelska
lotta gray skilsmässa

Framåtblickande omvärldsanalyser - Totalförsvarets

Den demografiska försörjningskvoten visar hur många personer en person i  av H Lundvall · Citerat av 2 — Sådana demografiska processer pågår ofta under flera decennier och de kan ge upphov till långsamt verkande trender i realräntan. Men även konjunkturella. Nationella demografiska trender med betydelse för arbets- marknaden.