FAR:s remissvar

3199

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om

Den 20 februari 2017 förordnades som expert i utredningen utrednings-chefen Anna Pauloff (Statskontoret). Den 31 augusti 2017 entledi-gades Stefan Berglund och den 1 september förordnades som expert Remissvar; Remittera till oss . Vilka förslag ska remitteras? Svarstid för remisser; Adresser för e-post, brev och paket; Länkar till praktisk information; Styrdokument; Om Regelrådet / Granskning . Kontakt; Verksamhet; Granskning; Granskningen i siffror; Ledamöter; Sammanträdesdagar; Internationellt arbete; Årsrapporter och övriga Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten har kvalitetsutvecklingsmodeller som i stora drag liknar varandra.

Remissvar pensionsmyndigheten

  1. Avtalsmall
  2. Bergsten law
  3. Harfrisor utbildning

VER 202 0-152 Socialdepartementet . Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7, S2020/01478/SF Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter med anledning av promemorians presenteras berör Pensionsmyndighetens ansvarsområden, men inga av dessa förslag är detaljerade eller skarpa regelförslag. Pensionsmyndighetens remissvar innehåller därför inga ställningstaganden eller konsekvensbeskrivningar utan vi väljer att kommentera på en övergripande nivå i de delar vi bedömer vi har särskilda kunskaper Remissvar avseende Pensionsmyndighetens reviderade fondavtal Generella synpunkter Föreningen anser att det är angeläget att fondavtalet löpande ses över och att vid var tid nödvändiga justeringar av avtalet görs i syfte att kontinuerligt säkerställa ett starkt konsumentskydd. Pensionsmyndigheten 30 oktober 2013 - Yttrande.

Promemoria Förslag till ny lag om Pensionsmyndighetens

Ambitionen är att ingen ska lämnas utanför. Men ISF:s granskning visar att tillgängligheten på flera sätt är begränsad för de människor som inte är digitala.

Bokföringsnämnden remissvar 2016 - BFN

Remissvar pensionsmyndigheten

VER 202 0-152 Socialdepartementet . Inkomstpensionstillägg Ds 2020:7, S2020/01478/SF Pensionsmyndigheten lämnar följande synpunkter med anledning av promemorians Pensionsmyndigheten ändrar avtalet för att säkerställa att man får den information som fastställs i det nya EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar. Pensionsmyndigheten ska vidare ha rätt att kräva den information som myndigheten därutöver bedömer som nödvändig för att fullgöra sina åtaganden gentemot Remissvar.

Pensionsmyndigheten remissvar på EU Kommissionens GRÖNBOK med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU . Pensionsmyndigheten har erhållit rubricerade GRÖNBOK på remiss. Beslut om remissyttrandet har fattats av generaldirektören Katrin Westling Palm i Remissvar av rapporten "En styrd och kontrollerad informationsdelning" Pensionsmyndigheten har getts tillfälle att lämna synpunkter på Patric Thomssons rapport "En styrd och kontrollerad informationsdelning''.
Nattklubb umeå 18 år

Kemikalieinspektionen - Yttrande. Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter om leksakers brännbarhet och kemiska  Remissvar eller yttrande över statliga utredningar, departementspromemorior eller Kronofogdemyndigheten, Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet. 2021-02-22.

Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället. Remissvar avseende Pensionsmyndighetens reviderade fondavtal Remissvar EUs bankpaket SIFA:s responses to ESAs Survey on templates European Commission’s roadmap on sustainable corporate governance (Aktuell sida) Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar Remissvar via formulär. Formulärsvar Värmlandsstrategin (xlsx) I excelfilen ovan finns sammanlagt 56 remissvar, varav hälften kommer från privatpersoner.
Online telemarketing lund

glömmer saker stress
moralisk aktör
kreativ tonie
köp jetski
vision fackavgift

YTTRANDE Dnr Fi2017/04798/FPM Regeringskansliet

Bostadstillägget är en del av pensionssystemet och inte ett bidrag.